Hodnosti u II.BZU

 

žák-nevoják ž.n. není Zájemci o účast na některou akci, registrovaní uživatelé, nečlenové II.BZU. V podstatě všichni, kteří dosud nesložili slavnostní přísahu.
vojín voj.   Členové II.BZU kteří složili slavnostní přísahu (většinou se skládá na LVT)
svobodník svob.   Mužstvo
desátník des.   Mužstvo
četař čet.   Mužstvo
rotný rtn.   Mužstvo - poslední rok
Zástupce velitele čety - první rok
rotmistr rtm.   Zástupce velitele čety
nadrotmistr nrtm.   Zástupce velitele čety
štábní rotmistr šrtm.   Zástupce velitele čety
Velitel čety - první rok
podpraporčík pprap.   Velitel čety
Zdravotník
Kuchař
praporčík prap.   Velitel čety
Náčelník odborného výcviku
Zdravotník
Kuchař
nadpraporčík nprap.   Velitel čety
Náčelník odborného výcviku
Technik brigády
Zdravotník
Kuchař
štábní praporčík šprap.   Velitel čety
Náčelník odborného výcviku
Technik brigády
Zdravotník
Kuchař
podporučík ppor.   Velitel čety
Náčelník odborného výcviku
Technik brigády
Zdravotník
poručík por.   Velitel čety
Technik brigády
Zdravotník
nadporučík npor.   Velitel čety
Technik brigády
Zdravotník
kapitán kpt.   Náčelník štábu brigády
major mjr.   Náčelník štábu brigády
Velitel grigády
podplukovník pplk.   Velitel brigády
plukovník plk.   Náčelník štábu svazku
Velitel svazku
brigádní generál briggen.   Velitel svazku 
generálmajor genmjr.   Člen generálního štábu
generálporučík genpor.   Náčelník generálního štábu
armádní generál armgen.   Vrchní velitel