Hodnosti u II.BZU

 

žák-nevoják ž.n. není Zájemci o účast na některou akci, registrovaní uživatelé, nečlenové II.BZU. V podstatě všichni, kteří dosud nesložili slavnostní přísahu.
vojín voj.   Členové II.BZU kteří složili slavnostní přísahu (většinou se skládá na LVT)
svobodník svob.    
desátník des.    
četař čet.    
rotný rtn.    
rotmistr rtm.    
nadrotmistr nrtm.    
štábní rotmistr šrtm.    
podpraporčík pprap.    
praporčík prap.    
nadpraporčík nprap.    
štábní praporčík šprap.    
podporučík ppor.    
poručík por.    
nadporučík npor.    
kapitán kpt.    
major mjr.    
podplukovník pplk.    
plukovník plk.    
brigádní generál briggen.    
generálmajor genmjr.    
generálporučík genpor.    
armádní generál armgen.